Logo FUMO Hvit med svart bakgrunn.jpg

Folket bak

Helge Storli (daglig leder)

Har jobbet i 20 år som lærer i barneskolen. Har alltid hatt en interesse for mat. Både spising og matlaging. Dette kombinert med interessen for jakt, gjorde at drømmen om et vilforedlingsanlegg måtte prøves ut.

Knut Arne How

Flymekaniker og matentusiast. Jobber for tiden i tekninsk etat i Holtålen kommune. 

Sissel Storli

Gift med Helge. Jobber i Soknedal Bakeri og Konditori. Gelèansvarlig i Fumo. 

Sissel Kvaal

Samboer med Knut Arne. Bakgrunn som konditor. Jobber hos Regnskap og kontortjenester lengre inn i dalen.  

Eli Haugum

Jobber hos Bjørkan Regnskap. Ivrig storviltjeger.

Erfaring med oppstart av bedrifter.

Halvor Bonesvoll

Tømrer i egen bedrift; Haldo Volla AS. Samboer med Eli.