Logo FUMO Hvit med svart bakgrunn.jpg

Om Fumo

Ekte smak kommer fra dyr som har beitet i villmarka.

Fumo ble startet for å gjøre verden oppmerksom på den fantastisk rene smaken kjøttet får, når dyrene beiter i et kulturlandskap som man finner i Budalen.

Språkkjennere vet at ordet "fumo"

har en betydning på flere språk.

Spansk: "jeg røyker" og latin: "røyk".

Dette var også starten på firmaet. Vi ville røyke forskjellig mat, og gi venner og kjente et innblikk i en ny smaksverden. Etterhvert ble konseptet utvidet til å gjelde generell foredling av viltkjøtt. Og viltkjøtt finnes det mengder av i Budalen.