Her finner du priser og betingelser for 2020

Prisliste   Høst-2020                 

 

 

 

BETINGELSER OG PRISER PÅ ELG/HJORT/VILLREIN

 

Leveringsbetingelser

Hjortevilt skal være godkjent av viltkontrollør, og kontrollseddel skal da fremlegges ved levering. Kontrollseddel skal være festet i dyret.

Hvis det er tatt CWD-prøve på dyret, skal denne koden festes på kontrollseddel, og prøven må postes senest samme dag. Vi sjekker hjorteviltregisteret fortløpende for godkjenning av dyrene.

Vi tar ikke imot slakt som er forurenset med vominnhold.

 

Behandling av slaktet

Dyret må være hygienisk godt behandlet. Ved bruk av åpen transport, som biltilhenger, må skrotten tildekkes for å unngå tilførsel av forurensning under transporten. Ved levering vil elgen/hjorten bli besiktiget.

Eventuelle forurensninger, skuddskader etc. vil bli skåret bort, før oppgjørsvekt er klar. Ved dårlig behandling kan dyr bli avvist.

Stor elg, som ikke leveres fellingsdagen, bør være snittet opp i nakken for best nedkjøling av kjøttet.

Mottakskontrollen gjøres om ønskelig sammen med den som leverer.

Slaktet må henge skjermet fra fugler, innsekter og frost.

 

 

Innmelding

Ring 91785476 (Helge) eller 41264487 (Knut Arne) så snart du/dere vet når at dere har dyr til innlevering. Innleveringstidspunkt avtales da.

Leveres ved Fumo sine lokaler i Budal Næringspark ved Enodd. (Tidligere Budalsmøbler).

 

 

 

Priser: Gjeldende frem til 31.12.20 (Eks. mva.*)

Voksen elg/hjort kr. 65,-  

Kalv elg/hjort               61,-   

Vi tar forbehold om at vi ved uforutsette store leveranser kan stenge mottaket i perioder.

 

Oppgjørsblankett sendes regnskapskontor en gang annenhver uke, og betalingen kommer deretter fortløpende. Husk å oppgi epostadresse og kontonummer.

OBS!OBS!

*: I henhold til reglene fra skatteetaten, vil utbetalingen være uten mva til alle leverandører som ikke er mva-registrerte. Mva-registrerte leverandører vil få utbetalt med 15% mva. Ved et EFTA-godkjent slakteri vil alle få utbetalt 25% mva. Vi er uenige i denne forskjellsbehandlingen, men sliter med å få gjennomslag hos skatteetaten......

 

 

 

 

Leieskjæring

Leieskjæring kan utføres. Her finnes mange variasjoner for prisberegninger, men utgangspunktet er:

  • Slaktet levert flådd og uten hode

  • Forurenset kjøtt, kjøttskader rundt skuddsår, og blodutredelser skjæres bort etter veiing.

  • oppdelt tradisjonelt i stykningsdeler

  • kvernet elghakk i halvkilospakninger

  • vakuumpakket

  • merket med produktnavn, vekt, passende «utsalgspris»

Pris: 25,-kr/kg (eks. mva.) (Inkl.mva. 31,25)

Minimumspris kr. 700,-

Andre avtaler kan gjøres på stedet.

 

 

Ta kontakt:

Helge Storli (91785476)

Knut Arne How (41264487)