Her finner du priser og betingelser for 2019

Prisliste   Høst-2019                 

 

 

 

BETINGELSER OG PRISER PÅ ELG/HJORT/VILLREIN

 

Leveringsbetingelser

Hjortevilt skal være godkjent av viltkontrollør, og kontrollseddel skal da fremlegges ved levering. Kontrollseddel skal være festet i dyret.

Hvis det er tatt CWD-prøve på dyret, skal denne koden festes på kontrollseddel, og prøven må være postes senest samme dag. Vi sjekker hjorteviltregisteret fortløpende for godkjenning av dyrene.

Vi tar ikke imot slakt som forurenset med vominnhold.

 

Behandling av slaktet

Dyret må være hygienisk godt behandlet. Ved bruk av åpen transport, som biltilhenger, må skrotten tildekkes for å unngå tilførsel av forurensning under transporten. Ved levering vil elgen/hjorten bli besiktiget.

Eventuelle forurensninger, skuddskader etc. vil bli skåret bort, før oppgjørsvekt er klar. Ved dårlig behandling kan dyr bli avvist.

Stor elg, som ikke leveres fellingsdagen, bør være snittet opp i nakken for best nedkjøling av kjøttet.

Mottakskontrollen gjøres om ønskelig sammen med den som leverer.

Slaktet må henge skjermet fra fugler og frost.

 

 

Innmelding

Ring 91785476 (Helge) eller 41264487 (Knut Arne) så snart du/dere vet når at dere har dyr til innlevering. Innleveringstidspunkt avtales da.

Leveres ved Fumo sine lokaler i Budal Næringspark ved Enodd. (Tidligere Budalsmøbler).

 

 

 

Priser: Gjeldende frem til 31.12.19 (Eks. mva.)

Voksen elg/hjort kr. 65,-  

Kalv elg/hjort               61,-   

Vi tar forbehold om at vi ved uforutsette store leveranser kan stenge mottaket i perioder.

 

Oppgjørsblankett sendes regnskapskontor en gang pr uke, og betalingen kommer deretter fortløpende. Husk å oppgi epostadresse og kontonummer.

 

 

 

 

Leieskjæring

Leieskjæring kan utføres. Her finnes mange variasjoner for prisberegninger, men utgangspunktet er:

  • Slaktet levert flådd og uten hode

  • Forurenset kjøtt, kjøttskader rundt skuddsår, og blodutredelser skjæres bort etter veiing.

  • oppdelt tradisjonelt i stykningsdeler

  • kvernet elghakk i halvkilospakninger

  • vakuumpakket

  • merket med produktnavn, vekt, passende «utsalgspris»

  • fordelt i ønsket antall pakninger

Pris: 25,-kr/kg (eks. mva.) (Inkl.mva. 31,25)

Minimumspris kr. 700,-

Andre avtaler kan gjøres på stedet.

 

 

Ta kontakt:

Helge Storli (91785476)

Knut Arne How (41264487)

Fumo AS

7298  Budalen

E-post: post@fumo.no

Tlf: 91785476

@FumoAS